W poszukiwaniu Necronomiconu, część 3: Al-Azif

Autor: Kormak

W Historii Necronomiconu Lovecraft pisze o oryginalnej nazwie Necronomiconu:

Oryginalny tytuł 'Al Azif' [...] 'azif' jest słowem, którego Arabowie używają do określenia nocnych odgłosów (wydawanych przez insekty), które mają być wyciem demonów.

Potwierdza jeszcze raz tę tezę w Selected Letters II:

Księga ta jest produktem starczych lat Abdula, które spędził w Damaszku [...] jej oryginalny tytuł to 'Al Azif', 'azif' jest nazwą nadaną tym dziwnym nocnym odgłosom (insektów), które wg Arabów wydają z siebie wyjące demony.

Lovecraft tylko raz używa tej nazwy w swoim opowiadaniu. Co ciekawe, tytuł ten nie ukazał się w żadnym z jego najsłynniejszych dzieł, tylko w jego poprawce do opowiadania Adolphe'a De Castro pt. The Last Test. Tam to szalony naukowiec wykrzykuje:

Bądź ostrożny! Są moce potężniejsze od twoich. Za nic nie pojechałbym do Chin, są rzeczy w Azif  Alhazreda, które nie były znane na Atlantydzie!

W tym kontekście pochodzenie nazwy azif nie jest jasne. Jedna z interpretacji wyjaśnia, że księga została zainspirowana przez głosy, które słyszał Alhazred. Zgadzało się to z opinią o nim jako szalonym poecie oraz arabskimi wierzeniami z okresu, w którym miał żyć.

Inna interpretacja wyłania się, jeśli weźmiemy pod uwagę uznane źródło tego słowa. Pisarz twierdził, że zaczerpnął je z notatki Henleya, tłumacza książki autorstwa Beckforda, pt.Vathek". Oto tekst, do którego odnosi się notatka:

Dobrzy muzułmanie wyobrażali sobie, że słyszeli ponure brzęczenie owych nocnych insektów, które zapowiada zło i naprzykrzali się Vathekowi, ostrzegając go przed ryzykowaniem jego świętą osobą.

A oto sama notatka:

Dostrzec można, że w 5 wersie 91 Psalmu znajdują się słowa "the terror by night" (nocny terror), które w staroangielskim brzmiałyby "the bugge by night" [nocne pluskwy; angielskie "bug" oznacza "pluskwę" - przyp. autora]. W zasiedlonych w pierwszej kolejności częściach Ameryki Północnej, każdy uciążliwy nocny insekt nadal nazywany jest pluskwą ("bug"), stąd termin "bugbear" [postrach - przyp. autora], używany dla określenia tego, który niesie ze sobą terror. Belzebub [od hebrajskiego "baal" - pan i "zebub" lub "zevuv" - mucha. Filistyński bóg z Ekronu, u faryzeuszy zyska rangę "księcia demonów", przez Chrystusa słusznie powiązany z Szatanem, bo zgodnie z regułami gematrii* : "baal-zebub" ( = 119 ) + "tzefa" ( = 240 ), czyli "wąż, żmija, gad", daje w sumie 359, a liczba 359 to zewnętrzna wartość hebrajskiego "sathan" ( = 359 ), tzn. "przeciwnik, przeszkadzający, oskarżyciel" - przyp. autora], albo Władca Much był nazwą nadawaną diabłu na Wschodzie [zauważalne podobieństwo do sumeryjskiego demona Pazuzu, o którym jeszcze wspomnę przy omawianiu "Simon's Necronomicon" -  przyp. autora], a nocne odgłosy, nazywane przez Arabów "azif" według wierzeń są wyciem demonów.
 

Jasne jest więc, że odgłosy te nie są zrozumiałą mową. W świetle powyższych informacji prawidłowy tytuł powinien brzmieć The Bug (Pluskwa), dokładniej The Hum, The Humming (Brzęczenie), The Buzzing (Bzyczenie), The Rustling (Szeleszczenie), albo mniej dosłownie Omen, czy Zapowiedź. W rzeczywistości jednak nie ma takiego słowa w arabskim języku. Nie znamy źródeł, z których korzystał Henley. Istnieje jednakże arabskie słowo aziz, które oznacza brzęczenie lub huk (grzmotu) i używa się go przy opisywaniu podobnych odgłosów.

Istnieje jeszcze inna forma nazwy Necronomiconu: Kitab al-Azif. Lovecraft nigdy nie użył tej nazwy, pojawiła się ona dopiero w latach siedemdziesiątych. Arabskie słowo kitab oznacza książkę i występuje ono w wielu tytułach. Wydaje się, że autorom tego terminu mogło chodzić o konkretne dzieło: Kitab-al-Uhud Abdula Kadira. Księga Mocy, bo tak należy tłumaczyć tytuł, ma być zaginioną księgą, której treść miała rzekomo zostać podyktowana królowi Salomonowi przez demona Asmodeusza. Istnieje podobno tylko jeden egzemplarz tej pozycji. Idries Shah, znany arabski badacz sztuk magicznych mieszkający w Anglii, pisze o swoich poszukiwaniach zakazanego manuskryptu w swojej książce pt. Oriental Magic z 1956 r. Kitab-al-Uhud jest wspominana zarówno w Simon's Necronomicon, jak i Necronomiconie Haya, Langforda, Wilsona i Turnera.

---


* -  Gematria albo g'matria - manipulacja numerycznymi odpowiednikami liter i mistyczna interpretacja wyników. Na język polski można to przetłumaczyć jako numerologię słów. Termin gematria pochodzi  z greki; albo ze słowa geometria albo ze zlepku słów gamma i trzy ponieważ  litera gamma znajduje się  w greckim alfabecie na miejscu trzecim. G. przywędrowała do Judei z podbojem greckim w czasach Drugiej Świątyni  (VI - II wiek p.n.Chr.). W tym czasie różnica pomiędzy pismem greckim a pismem hebrajskim była taka mała, że wyniki G. można było zastosować wymienialnie w obu językach.blog comments powered by Disqus