Przyszłość, przepowiednie. Część 2

Autor: Mentat L

przyszlosc04Przepowiednie wpływają na utrzymanie tzw. ładu społecznego lub zagrażają tzw. dobru społecznemu, burząc ów ład. Np. proroctwa związane z panującymi w danych regionach religiach działają wśród wyznawców stabilizująco (utrzymanie tzw. norm moralnych, podziałów kastowych, itp.). Destabilizująco oddziaływały przepowiednie np. Marii Devi Chrystos (Mariny Czwygun), zapowiadające Koniec Świata na listopad 1993 roku. Spowodowały one masowe ucieczki z domów młodych ludzi do sekty Białego Bractwa i usiłowanie przez wyznawców sekty popełnienia zbiorowego samobójstwa w ukraińskim Kijowie. Np. dzieci: Stefan i Mikołaj, w XIII w., zgromadziły tysiące chłopców, zapowiadając, że z nimi odbiją Ziemię Świętą. Większość z tych chłopców zginęła podczas podróży, inni zostali schwytani przez handlarzy niewolnikami. Np. głoszenie rychłego końca świata przez Davida Koresha (po lewej), doprowadziło do bitwy jego zwolenników z agentami FBI, na farmie teksańskiej Waco w USA w 1993 roku. Zginęło kilkunastu agentów i dziewięćdziesięciu-kilku dawidowców. Np. w 1978 roku apokaliptyczne proroctwa Jima Jonesa doprowadziły do zbiorowego samobójstwa w Jonestown w Gujanie 910 osób. Analogiczne przepowiednie spowodowały masowe samobójstwa w Kanadzie i Szwajcarii w 1994 roku.

Niekiedy końcowym efektem takich okresowo destabilizujących wydarzeń (entropicznych), stawał się rozwój i uzyskanie większej stabilizacji społecznej (homeostazy). Np. być może [1] ww. samobójstwa były eliminacją grup osób, które potencjalnie mogły być czynnikami bardziej destabilizującymi niż akt ich samobójstwa. Np. w XIX wieku John Nichols Thom, podający się za sir Williama Courtnaya, głosząc, że jest nieśmiertelnym nowym zbawcą świata, zgromadził ok. 100 wyznawców. Nawoływał do rewolty, zabił policjanta i oficera wojska, którzy mieli go pojmać, a następnie został zastrzelony wraz z 9-oma swymi wyznawcami. Jednak z powodu tego incydentu zaczęto (Joseph Hume) domagać się wprowadzenia systemu publicznej edukacji, który ukróciłby społeczną ignorancję.

By - pozornie - zwiększyć prawdopodobieństwo spełnienia przepowiedni i obniżyć możliwość udowodnienia ich fałszywości, w ich konstruowaniu, podświadomie i świadomie, stosowane są specyficzne techniki [2]:

Niekiedy przepowiednie są formułowane w sposób warunkowy:

- Zostają wymienione różne (wszystkie) możliwe alternatywy przyszłości. Np. jedno z proroctw Pytii - wieszczki Apollina ze starożytnych Delf - brzmiało: Jak nie umrze, to żyć będzie.

- Albo, przedstawiony zostaje domniemany czynnik, który ma zadecydować o takim lub innym przebiegu wydarzeń, ale którego weryfikacja jest niemożliwa. Zwolennicy wizji zawsze mogą - w zależności od zaistniałych wydarzeń - twierdzić że ww. czynnik zaistniał lub nie. Np. wg oficjalnych dokumentów Kościoła Katolickiego, Matka Boska w Fatimie objawiła, że: pokój nastanie na ziemi, jeżeli ludzie będą się modlić, odmawiać różaniec. Np. wg tekstów średniowiecznych Michalda z Saby prorokowała o terminie końca świata: Jeśli ludzie Bogu posłuszeństwo oddadzą, On doda im lat; jeśli zaś Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci im i skróci liczbę lat istnienia świata.

Relatywnie często przepowiednie zawierają truizmy, twierdzenia, iż kiedyś wydarzy się coś, co - wg rachunku prawdopodobieństwa - musi się kiedyś wydarzyć. Wyższe prawdopodobieństwo zaistnienia opisywanych zdarzeń, zapewniane jest przez nieprecyzyjność - tj. wyższy poziom ogólności - wróżb. Aby wydawały się wiarygodniejsze w konfrontacji z rzeczywistymi zdarzeniami, przepowiednie te nie zawierają: dat, nazw miejsc czy imion i nazwisk. Niekiedy podane w nich są: określenia terminów bez przyporządkowanych konkretnych znaczeń (np. niedługo, szybko, w kwiecie wieku), lub cykliczne przedziały okresowe (np. latem, podczas pełni księżyca, w roku zakończonym na cyfrę 9), albo dłuższe okresy czasu (np. w XXI wieku). Np. wyrocznia delficka zapowiedziała Krezusowi - królowi Lidii - że: jeżeli rozpocznie wojnę, zniszczy wielkie królestwo. Krezus interpretując przepowiednię jako zapowiedź swego zwycięstwa, zaatakował Persję. Przegrał wojnę i doprowadził tym do zniszczenia wielkiego królestwa - swojego. Obojętnie, które z dwóch wielkich królestw by zwyciężyło, drugie musiało ulec zniszczeniu. Np. istnieje wiele przepowiedni zapowiadających oczywiste kataklizmy, takie jak trzęsienia ziemi w rejonach wyższej aktywności sejsmicznej, styku płyt tektonicznych - chociażby w Kalifornii w USA lub Japonii (np. E. Cayce`a, D. Berga).

Np. astrolodzy, wróżki, cyganki mają zwyczaj informować: Niedługo wyjedziesz w daleką podróż., Wkrótce czeka cię spotkanie z dawno nie widzianym znajomym., itp. Uwzględniając, że niedługo, wkrótce może znaczyć, i kilka godzin, i kilka lat, daleko - inny region kraju, i inny kraj, i inny kontynent, a znajomy - może być członkiem: rodziny, zespołu w szkole, pracy, sąsiadem, itp., powyżej opisane zdarzenia czekają zdecydowaną większość ludzi.

przyszlosc05 Przepowiednie są też symboliczne, wieloznaczne, aby łatwiej można było przypisać ich treść rzeczywistym wydarzeniom, i aby trudniej było udowodnić fałszywość wróżb [3]. Np. ostatnie dwie wróżby z poprzedniego akapitu, mogą zostać - wedle potrzeb - zinterpretowane jako zapowiedzi śmierci. Np. Michał z Nostre Dame, obecnie znany jako Nostradamus (po prawej), spisał swe wizje w mieszaninie języka francuskiego i łaciny, z wtrąceniami po włosku, hebrajsku, arabsku i grecku [4]. Ponadto, zawarł przepowiednie w 942 czterowierszach i ogłosił, iż publikuje je po zaburzeniu ich kolejności, która wcześniej przedstawiała chronologię opisywanych zdarzeń. W tekstach unikał podawania dokładnych dat. Trzy lata temu, na obszarze cywilizacji chrześcijańskiej, zyskała sławę centuria:

W roku 1999, w siódmym miesiącu, zstąpi z nieba wielki i straszliwy monarcha, aby wskrzesić wielkiego króla Hunów. Przed i po przyjściu Mars panować będzie szczęśliwie.

Nawet uwzględniając, iż pisząc sept - w pierwszym wersie - Nostradamus nie myślał o miesiącu siódmym, lecz o september = wrześniu [5], empiryka wykazała fałszywość przepowiedni. Nie wydarzyło się w ww. okresie nic co możnaby zinterpretować jako nadejście wskrzeszającego wielkiego i straszliwego monarchy.

przyszlosc06 Przepowiednie Nostradamusa są tak wieloznaczne[6], ich znaczenie jest tak zależne od interpretacji, że były wykorzystywane, w okresie II wojny światowej, równocześnie przeciwko sobie wzajemnie przez wrogie propagandy: Niemiec i Włoch oraz Francji i Anglii. Jak powyżej cytowana centuria, nie potwierdziły się również m.in.: przepowiednie millenarystów, że Koniec Świata nastąpi w roku 1000, 1033, 1666, 2000. Fałszywe okazały się przepowiednie wybuchu III wojny światowej i Końca Świata w XX wieku, rozgłaszane przez wiele związków wyznaniowych, sekt i osób obwołujących się jasnowidzami, wróżbitami bądź nawiedzanymi. XVI-sto wieczny toskańczyk Giovanni Pico della Mirandola (po lewej) pomylił się przepowiadając koniec świata na rok 1994. Nowojorski farmer William Miller pomylił się twierdząc, że świat zniknie 14 marca 1864 roku. Lee Spangler z Pensylwanii mylił się zapowiadając Sąd Ostateczny na rok 1908. Charles G. Lang z Kaliforni - przywódca istniejącej do teraz sekty Pozostałości Kościoła Bożego - mylił się przepowiadając rozpoczęcie Sądu na godzinę 17.33 21 września 1945 roku. Chrześcijański Kościół Apostolski czterokrotnie w latach 1925 - 1935 przekładał ostateczny termin końca świata. Brat Enan, ze 110-cioma członkami swojej sekty, oczekiwał sądnego dnia w górskim namiocie 14 lipca 1960 roku. Wg Kościoła Misyjnego Davera ostateczna zagłada miała nastąpić 10 października 1992 roku; następnego dnia przywódca sekty stwierdził, że: Jezus nie przybył w terminie. Też w 1992 roku, rozczarowało się ok. 20 000 wyznawców związku wyznaniowego Dami, oczekujących końca świata na stadionie w Seulu. Wg koreańskiego pastora Lee Jang Lim - przywódcy Kościoła Tami - Chrystus miał wrócić na ziemię 28 października 1992 roku i zabrać 144 000 wybranych do raju. Świadkowie Jehowy zapowiadali Armagedon kolejno na rok: 1914, 1915, 1918, 1925, 1932, 1935, 1941, 1975 [7]. Św. Marcin z Tours pomylił się zapowiadając nadejście antychrysta w roku 380; biskup Florencji Raineri - w roku 1080; Vincens Ferrer - w roku 1412; Josephine Lamartine z Lorrain - w roku 1900. Wyznawcy islamu, za prorokiem Muhammadem, twierdzili: Nadejdzie Mahdi (wybawiciel końca dziejów) albo islam upadnie, kiedy człowiek przespaceruje się po Lampie Nocy (Księżycu). Podobno astronauci Apollo 11 wylądowali na Księżycu w 1969 roku, Mahdi się nie pojawił, islam nadal wyznaje ok. miliard ludzi.

Niespełnione przepowiednie nie powodują upadku organizacji zrzeszających tych, którzy w nie wierzyli. W badaniach wykazano, że większość wierzących jest zbyt zaangażowanych, i po pomyłce zaczyna przekonywać innych ludzi do swej absurdalnej ideologii, by być konsekwentnymi, i by znaleźć więcej osób myślących podobnie [8]. Wiara, zaś, jest wynikiem szumu informacyjnego. Im więcej danych, zwłaszcza wydających się sprzecznymi, tym większa wiara w systemy, które pozornie porządkują informacje. Np. aby uzyskać operacyjny model świata, ludzie końca XX wieku, zasypywani nowymi informacjami, stworzyli absurdalny światopogląd New Age. Wytworzyli system pojęć, pomagający im w podejmowaniu decyzji; system pojęć, których desygnaty (= rzeczy, które te pojęcia-wyrazy oznaczają) nie istnieją. Np. sztuczne to określenie nic nie oznaczające - co zauważył już Marek Aureliusz w Rozmyślaniach - gdyż wszystko co istnieje wywodzi się z natury, podlega jej prawom, więc jest naturalne. Analogicznie: ekologiczne jest wszystko, gdyż jest częścią ekosystemu, tzn. wpływa na organizmy żywe, a one na to.

Nieznaczna część przepowiedni spełnia się [9]:

- Bywa tak, gdy osoby w swoim postępowaniu sugerują się treścią wróżb. Najczęściej podświadomie, wykonują takie czynności i dokonują takich wyborów, by zaistniały przepowiedziane zdarzenia. Np. gdy nie są pewne jak postąpić, gdy pragną zrzucić z siebie odpowiedzialność za swoją decyzję lub czyn, gdy uwierzą w swoje możliwości lub ich brak - zgodnie z przepowiednią.

- Ze względu na ilość różnych, sprzecznych ze sobą przepowiedni, zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, zdarzenia, opisane w któryś z nich, zachodzą w rzeczywistości.

- Znikoma (ze względu na skomplikowanie relacji przyczynowo-skutkowych w opisywanych fragmentach rzeczywistości) część przepowiedni jest antycypacją. Wraz z obserwacją środowiska, u człowieka i innych zwierząt, w podświadomości powstają schematy antycypacyjne. Powtarzające się w danych okolicznościach ciągi zdarzeń są zapamiętywane, nieświadomie kojarzone z analogicznymi okolicznościami i na tej podstawie nieświadomie przewidywane są kolejne zdarzenia. Przykładami antycypacji jest odgadywanie: podczas czytania jakie wyrazy będą kolejne w tekście, jak postąpią bohaterowie powieści czy filmu.

W nielicznych przypadkach - prostsze i krócej terminowe - przepowiednie sprawdzają się, gdyż są oparte na trafnej intuicji. Np. nieświadomym odczytaniu języka ciała (przekazu niewerbalnego) [10], ukazującego, że jakiś przywódca kłamie podczas jakiegoś publicznego oświadczenia. Np. percepcji bodźców podprogowych (zapachu [11]; wyglądu, dotyku skóry; itp.) świadczących o zaawansowanej chorobie osoby pełniącej funkcje publiczne. [12]Tekst pochodzi ze strony GKK SchronPRZYPISY:


[1] - Sformułowania: może, przypadkowo, losowo, itp. są błędne, gdyż wszystkie wydarzenia są zdeterminowane, tylko nie wszystkim znane są wszystkie determinaty określonych zdarzeń. Jednak, ze względu na myślenie magiczne, w ludzkim języku brakuje słów adekwatnie opisujących "gdybanie".
[2] - Z poniższym, zastosowanym przeze mnie, wyodrębnieniem technik konstruowania przepowiedni, nie spotkałem się w literaturze problemu.
[3] - Sprytni racjonaliści i takich wróżb fałszywość potrafili wykazać. Np. Wilhelm z Modeny kazał wystawić horoskopy "następcy swego imienia". Astrologowie przysłali mu przepowiednie dla "następcy imienia", opisujące wybitne życie człowieka, karierę, uzyskanie stopnia generała w wieku 24 lat. Jednak "następcą imienia" Wilhelma była jego klacz, i tym samym wszystkie horoskopy ją opisujące, na podstawie miejsca i daty jej oźrebienia, okazały się fałszywe.
[4] - Analizuję powyżej: dr Michel de Nostre - Dame: Centuries. in.: Les Propheties. 1554 r. (prócz tego - 10-o tomowego - dzieła, Nostradamus zawarł swe przepowiednie w: Présages. i liście do Henryka II).
[5] - Sept (łac.) znaczy siódmy; wg obowiązującego kalendarza, siódmym miesiącem roku jest lipiec, ale przed reformą kalendarza przeprowadzoną przez Juliusza Cezara, siódmym miesiącem był wrzesień.
[6] - Tzn.: ponieważ odczytywane dosłownie są bezsensowne, absurdalne, odczytujący przypisują niektórym wyrazom znaczenia umowne, niezgodne z definicjami tych wyrazów. Np. imię Hadrie bywało czytane jako (skrót od) Hitler Adolf Deutsches Reich Fuhrer w III Rzeszy Niemieckiej, zaś jako (zdrobnienie od) Churchill przez aliantów.
[7] - Patrz kilkadziesiąt nr: Creation, Prophecy, Harfa Boża, Strażnica i Przebudźcie się!
[8] - Patrz np.: Cialdini Robert: Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka.
[9] - Poniższe wyszczególnienie powodów spełniania się przepowiedni zostało dokonane przeze mnie; nie spotkałem się z nim w literaturze zagadnienia.
[10] - Patrz np. Pease Allan: Język ciała: jak czytać myśli ludzi z ich gestów.
[11] - Np. psy relatywnie często, na tej podstawie, przeczuwają śmierć człowieka i obwieszczają to specyficznym wyciem (patrz np. Thomas Louis-Vincent: Trup.).
[12] - Antycypacja i intuicja - wg ich definicji (psychologicznych) - są zjawiskami, które częściowo się pokrywają. Wg mnie: nieuwzględnianie antycypacji i tego co określiłem "intuicją" - przez zbyt wyspecjalizowanych uczonych - jest główną przyczyną wysuwania przez nich interpretacji wyników badań statystycznych jako dowodów na istnienie ESP (=postrzegania pozazmysłowego).blog comments powered by Disqus