Tablica Szmaragdowa - co na górze, to na dole.

Autor: Kormak

hermes_trismegistosSzmaragdowa Tablica, inaczej Tabula Smaragdina, jest prawdopodobnie najstarszym i najważniejszym zachowanym tekstem alchemicznym. Jej legendarnym autorem jest Hermes Trismegistos, Hermes Po Trzykroć Wielki: jednocześnie bóg i prorok, łączący w sobie cechy greckiego Hermesa i egipskiego Thota, boga mądrości. Miał on być wynalazcą pisma i wielu umiejętności związanych z medycyną, astronomią i magią. Główne założenie hermetyzmu głosi, że wszechświat jest jednością, której części pozostają współzależne. Rządzące wzajemnymi stosunkami tych części prawa sympatii i antypatii możemy poznać tylko dzięki boskiemu objawieniu. Hermetyzm i alchemia hermetyczna, obejmująca system kosmicznych związków (korespondencji, tajemnych związków pomiędzy pozornie nie związanymi ze sobą zjawiskami zachodzącymi we wszechświecie) legła u podłoża wielu systemów magicznych. Do związków z hermetyzmem przyznawało się m.in. Bractwo Różokrzyżowe. Filozofia hermetyczna i dzieła takie, jak Corpus Hermeticum miały wielki wpływ na całą myśl renesansu. Alchemią hermetyczną interesował się także m.in. C.G.Jung. (Psychologia i alchemia).

Oto co wiadomo na temat pochodzenia tekstu:

Tablica prawdopodobnie pierwszy raz pojawia się na Zachodzie w edycji pseudo-arystotelesowskiego Secretum Secretorum, tłumaczenia "Kitab Sirr al-Asar", księgi z poradami dla królów. Na łacinę przełożyli ją Johannes Hispalensis (ok. 1140 r.) i Filip z Trypolisu (ok.1243 r.) Dokładna data napisania tej księgi jest nieznana, chociaż niektórzy sugerują rok 800; nie jest jasne, kiedy tablica stała się częścią tego dzieła. Holmyard pierwszy odnalazł inną wczesną arabską wersję w "Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani" przypisywana Jabirowi. Krótko po tym, Ruska odnalazł inną wersję, przyłączoną do "Kitab Sirr al-Khaliqa wa San`at al-Tabi`a" (Księga Tajemnic Stworzenia i Sztuki Natury), znanej także jako "Kitab Balaniyus al-Hakim fi'l-`Ilal" (Księga Balinasa posiadającego wiedzę o Przyczynach). Uważa się, że księga ta powstała najwcześniej w 650 r., najpóźniej w 833 r.
Uczeni dostrzeglipodobieństwa pomiędzy tą księgą a syryjską "Księgą Skarbów" napisaną przez Hioba z Odessy (IX wiek) i greckimi pismami biskupa Nemesiusa z Emesy w Syrii, z połowy czwartego wieku. Mimo, że sugeruje to syryjskie pochodzenie, w żadnym z tych tekstów nie ma tablicy. Balinas najczęściej identyfikowany jest z Apoloniuszem z Tiany, ale nie ma dowodów łączących tę postać z "Kitab Balabiyus", a nawet - gdyby były takowe, to historia daje do zrozumienia, że Balinas raczej znalazł Tablicę Szmaragdową, niż ją napisał. Ostatnie znaleziska rękopisów znad Morza Martwego, czy Biblioteki z Nag Hammadi pokazują nam, że stare teksty mogły przeleżeć w ukryciu bardzo długo okres czasu. Ruska sugeruje korzenie dalekowschodnie, Needham zaproponował Chiny
. - *

tablica

Jak pisze Eliphas Levi w Historii Magii: Nic nie przewyższa ani nie równa się jako synteza wszelkich nauk świata starożytnego wyrzeźbionym w cennym kamieniu i znanym pod nazwą Tabula Smaragdina zasadom nauki Hermesa. Jedność bytu i jedność harmonii, już to wstępujących, już to zstępujących, postępowa i proporcjonalna drabina Słowa, niezmienne prawo równowagi, proporcjonalny postęp analogii powszechnych, relacje między ideą a Słowem, dające miarę relacji między Stwórcą a stworzeniem, dowiedziona przez miarę jednego kąta skończoności konieczna matematyka nieskończoności, wszystko to znajduje wyraz w jednym zdaniu wielkiego egipskiego hierofanty: Jak w górze, tak i na dole... - **


TABLICA SZMARAGDOWA

(na podstawie tłumaczeń Fulcanelliego i Sir Isaaca Newtona)

To jest prawdą, całą prawdą, na pewno i bez kłamstwa:
To co jest na dole jest takie jak to co jest na górze; a to co jest na górze jest takie jak to co jest na dole. Poprzez to dokonują się wszelkie cuda.
I tak jak wszystkie rzeczy istnieją w Jednym i pochodzą od Jednego, które jest najwyższą Przyczyną, poprzez mediację Jednego, tak wszystkie rzeczy są zrodzone z Jednej Rzeczy przez adaptację.
Słońce jego ojcem, Księżyc matką;
Wiatr nosił go w swym łonie. Ziemia jest jego żywicielką i strażnikiem.
Jest Ojcem wszystkich rzeczy,
zawarta jest w nim wieczna Wola.
Jego siła, jego moc pozostają całe, kiedy przemienia się w ziemię.
Ziemia musi zostać oddzielona od ognia, subtelne od gęstego, delikatnie z nieustającą uwagą.
Powstaje z ziemi i wznosi się ku niebu i z powrotem schodzi na ziemię; gromadzi w sobie siłę wszelkich rzeczy wyższych i niższych.
Poprzez poznanie tej rzeczy cała wspaniałość świata stanie się twoja a wszelka niejasność odejdzie od ciebie.
Jest to moc ponad moce, siła posiadająca siłę wszelkiej mocy, gdyż przezwycięży każdą subtelną rzecz i przeniknie każdą litą rzecz.
W ten sposób został stworzony świat.
Z niej są zrodzone różnorodne cuda, do których osiągnięcia podano tu wskazania.
Z tego właśnie powodu nazywają mnie Hermes Trismegistos, gdyż posiadłem trzy części filozofii wszechświata.
To co nazwałem Słonecznym Dziełem jest teraz zakończone.


---

* - cytat pochodzi ze strony http://www.sacred-texts.com/alc/emerald.htm. Wszelkie prawa zastrzeżone.

** - Eliphas Levi, Historia Magii, (2000) Dom Wydawniczy Bellona, Warszawablog comments powered by Disqus