Sigillum Dei Aemeth, to symbol wykorzystywany przez dr Johna Dee, maga i astrologa epoki elżbietańskiej. "Ameth" oznacza po hebrajsku "prawdę". Nazwa symbolu oznacza więc "Pieczęć boskiej prawdy / prawdy Boga". Dee korzysytał z niego podczas operacji tzw. magii enochiańskiej, kiedy kontaktował się z przeróżnymi aniołami. Sam symbol pojawiał się już wcześniej, w pracach Athanasiusa Kirchera. Zdjęcie zrobione w British Museum, gdzie znajduje się oryginał.
Autor: Kormak


blog comments powered by Disqus